Ομαδικά & εξατομικευμένα προγράμματα Φυσικής Αγωγής για ΑμεΑ

Τα ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν νέες κινητικές εμπειρίες και να θέτουν τις βάσεις για συμμετοχή σε αθλοπαιδιές αλλα και σε επιμέρους ατομικά αγωνίσματα.
Τα τμήματα απαρτίζονται από παιδιά με παρόμοιες ικανότητες ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί του μαθήματος.

Συγκεκριμένα καλλιεργούν:

  • Θεμελιώδη κινητικά πρότυπα
  • Οπτικοκινητικό συντονισμό
  • Σωματογνωσία
  • Συγκέντρωση προσοχής
  • Φαντασία και σκέψη
  • Κινητική ωρίμανση και εξέλιξη
[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true”]