Ο σύλλογος μας λαμβάνει ενεργά μέρος σε δράσεις συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και σε δράσεις ενημέρωσης και εξοικείωσης. Απο το 2018 συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα απο την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνοντας τις δυνάμεις μας με άλλους εταίρους απο άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ανταλλάσσοντας εμπειρία, τεχνογνωσία και προασπίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχοντας σαν εργαλείο τον αθλητισμό. Οραματιζόμενοι μια συμπεριληπτική κοινωνία, μια κοινωνία με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους. Πιο συνοπτικά ο σύλλογος

Baleria

Ένα καινοτόμο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη και ισότητα που αφορά τους νέους και τα παιδιά με εργαλείο τον αθλητισμό. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Εργαλεία, μεθοδολογία και εργαστήρια που ακολουθήθηκαν. https://www.baleria.eu/

United in Diversity Through Grassroots Sport U.D.G.S.

Δεδομένου ότι οι ευκαιρίες ένταξης των παιδιών και των νέων με αναπηρίες στις κοινότητές ανά την Ευρώπη είναι περιορισμένες, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε μια σειρά από δράσεις προκειμένου να αυξήσουμε την τεχνογνωσία σχετικά με την μεθοδολογία της ένταξης των νέων και των παιδιών με αναπηρία στην κοινωνία μας, με εργαλείο τον αθλητισμό. Αυτές οι κοινές προσπάθειες, με γνώμονα την ενταξιακή μεθοδολογία, προκάλεσαν αλλαγή στάσεων στην εκπαίδευση των σπορ σε αναπτυξιακές ηλικίες κυρίως μέσα από την ομαδική δουλειά της οικογένειας, του σχολείου και προπονητών φυσικής αγωγής. Μια συνεργασία του Asociación Multideportiva “Euexia” από την Ισπανία σε συνεργασία με την “Darko Team” από την Βουλγαρία, το “Κινητικό Εργαστήρι” από την Ελλάδα, το “Our Seven” από την Πολωνία και την “SOS Europa” από την Ιταλία. Μία δράση 18 μηνών η οποία χρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

S.N.A.T.C.H

Swimming and Nutrition as Tools for Containing Health

C ZERO SPORT CLUBS

INSPIRE

ISC-Beyond Handicaps