Θεραπευτική Κολύμβηση

Κατάλληλο για θεραπευτική αγωγή παιδιών με κινητικά προβλήματα,  κακώσεις, ορθοπεδικά προβλήματα, μυοπάθειες ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Η θεραπευτική κολύμβηση πραγματοποιείται με θερμοκρασία νερού άνω των 31 C από εξειδικευμένους γυμναστές. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού: η αντίσταση που προκαλείται απο την κίνηση μέσα σε αυτό, η άνωση που δέχεται το σώμα μας, η υδροστατική πίεση καθώς και η αυξημένη θερμοκρασία είναι μοναδικά και αποτελεσματικά εργαλεία για θεραπευτικούς σκοπούς.