Ειδήσεις

Νέο τέλος στα αεροδρόμια για συνδρομή στα Αμεα

Από 27 Οκτωβρίου, 2017 13 Ιουνίου, 2018 Χωρίς σχόλια

Την επιβολή ενός νέου τέλους σε κάθε επιβάτη που αναχωρεί από ελληνικό αεροδρόμιο, προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών.
Σύμφωνα με Το Βήμα, διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει την επιβολή ενός τέλους παροχής συνδρομής σε ΑμεΑ, σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη, σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ΑμεΑ εξαιρούνται οι επιβάτες ηλικίας έως δύο ετών, τα μέλη των πληρωμάτων και οι επιβάτες αεροσκαφών που προσγειώνονται λόγω έκτακτης ανάγκης. Το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους θα οριστούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις από το χαρτοφυλάκιο των αερομεταφορών.

Στο «Νόμο Ρέππα» για την ΥΠΑ, προστίθεται διάταξη που ορίζει ότι κατά τη διαδικασία της αξιοποίησης υφιστάμενων κρατικών αεροδρομίων ή για την ανάθεση της μελέτης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης νέων αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης, που κυρώνονται με νόμο, δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1815/1998 και του ΠΔ 158/2002, που προβλέπουν παροχή αδείας από τον υπουργό Υποδομών για τη δημιουργία νέου αεροδρομίου.

Επίσης, προβλέπεται ότι ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, τους δικαιούχους ίδρυσης, την κατασκευή εξοπλισμού, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των αεροδρομίων αλλά και τη δυνατότητα αποκλεισμού υποψηφίων επενδυτών για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόμων.

Επίσης, δημιουργείται ανεξάρτητη αρχή, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών.

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση επιβάλλονται τέλη για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, βαρών και απονηολόγησης αεροσκαφών από την ΥΠΑ.

Υδατοδρόμια

Το νομοσχέδιο αφορά και στα υδατοδρόμια, όπου εισέρχεται στη διαδικασία αδειοδότησης και το υπ. Δημόσιας Τάξης, που αναλαμβάνει την εξέταση της καταλληλότητας της εκάστοτε προτεινόμενης περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, αλλά και για θέματα που άπτονται την συνθήκης Σένγκεν, καθώς και για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών, ακόμη και για αδειοδότηση σε λίμνη.

Άλλη διάταξη προβλέπει την αξιολόγηση του προσωπικού της ΥΠΑ. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αξιολογούνται ατομικά ως προς την επαγγελματική τους επάρκεια από διεθνείς οργανισμούς ή εξουσιοδοτημένους φορείς, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Όμως, με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό ως 25% των εν λόγω υπαλλήλων. Μάλιστα, θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του ΠΔ 318/1992 και όχι στον «νόμο Μητσοτάκη» Ν.4250/2014.

Ειδικότερα, επιλύονται θέματα που αφορούν υπερωρίες και νυχτερινά σε ΔΕΚΟ ή την ΥΠΑ, δηλαδή υπηρεσίες που χρειάζεται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Πηγή: voria.gr