Δημιουργική απασχόληση

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσφέρει ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Αμεα).

Ωράριο

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται το 1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα 10:00-13:00.

Προυποθέσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά με διανοητικές και κινητικές αναπηρίες άνω των 8 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά :

1000-1100 αθλητική δραστηριότητα

1100-1130 διάλλειμα για φαγητό

1130-1230 καλλιτεχνική δραστηριότητα

1230-1300  ελεύθερο παιχνίδι