Δημιουργική απασχόληση

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να προσφέρει ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Αμεα).

 

Ωράριο

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται το 1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα 10:00-13:00.

Προυποθέσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά με διανοητικές και κινητικές αναπηρίες άνω των 8 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά :

1000-1100 αθλητική δραστηριότητα,

1100-1130 διάλλειμα για φαγητό,

1130-1230 καλλιτεχνική δραστηριότητα,

και τέλος

1230-1300  ελεύθερος παιχνίδι.