Ομαδικά & εξατομικευμένα προγράμματα ΦΑ για Αμεα

  Τα ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν νέες κινητικές εμπειρίες και να θέτουν τις βάσεις για συμμετοχή σε αθλοπαιδιές αλλα και σε επιμέρους ατομικά αγωνίσματα. 
  Λειτουργεί τμήμα για άτομα με κινητικές δυσκολίες και τμήμα για άτομα με διανοητικές αναπηρίες.
Συγκεκριμένα καλλιεργούν:
•        Θεμελιώδη κινητικά πρότυπα
•        Οπτικοκινητικό συντονισμό
•        Σωματογνωσία
•        Συγκέντρωση προσοχής 
•        Φαντασία και σκέψη
•        Κινητική ωρίμανση και εξέλιξη
 
                                                                   
stop view
/
      ozio_gallery_fuerte
      Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it